Tjenester

Vi tilbyr tjenester til bedrifter/ organisasjoner innenfor en rekke områder hvor psykologiske variabler er sentrale, herunder:

 
  • Stresshåndtering

  • Motivasjon

  • Konflikthåndtering

  • Arbeidsmiljø

  • Omstillinger

  • Krisehåndtering

  • Personlig utvikling

Når vår kunnskap om psykologi møter din kunnskap om din bedrift/ organisasjon og deg selv, legges grunnlaget for et løsningsorientert og konstruktivt samarbeid. De gode ideene blir til i møter mellom mennesker med ulik kompetanse. Vi undersøker særtrekkene ved din bedrift/ organisasjon, og skreddersyr en oppfølging basert på relevant psykologisk kunnskap.